Tientallen Nederlandse bedrijven doen te lang over het opstellen of publiceren van hun jaarrekening. Daarmee overtreden deze ondernemingen de wet.

Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van onderzoek.

Hoogleraar externe verslaggeving Ruud Vergoossen en AFM-verslaggevingsexpert Ton Meershoek hebben jaarrekeningen over 2015 van ruim duizend grote en middelgrote niet-beursgenoteerde bedrijven onderzocht.

Ruim 40 procent van de onderzochte bedrijven is te laat met de jaarstukken. Zonder deze documenten is het moeilijk in te schatten hoe het met een bedrijf gaat.

Vrijstellingen

Veel bedrijven houden zich overigens wel aan de wet, maar gebruiken zo veel mogelijk vrijstellingen om informatie niet of later bekend te maken.

Bedrijven moeten volgens de wet binnen vijf maanden hun jaarrekening opmaken. Ruim de helft van de onderzochte ondernemingen heeft voor het boekjaar 2015 een uitzondering in de wet gebruikt.

Meer tijd

Deze ondernemingen kregen hierdoor maximaal zes maanden langer de tijd. Dit mag alleen onder bijzondere omstandigheden en de aandeelhouders moeten ermee instemmen. De bedrijven hoeven niet uit te leggen waarom meer tijd nodig is.

Zo'n 12 procent van de ondernemingen publiceert de jaarrekening ook niet na elf maanden na afloop van het boekjaar.

"Als buitenstaander heb je niets aan een jaarrekening die twaalf maanden oud is", benadrukt de hoogleraar. In de tussentijd kan er veel veranderd zijn.

"Bedrijven lijken niet veel waarde te hechten aan transparantie. Zij willen uit concurrentieoverwegingen misschien niet met de billen bloot, maar dit is maatschappelijk onaanvaardbaar", zegt Vergoossen tegen de krant.

Bestuursverslag

Bovendien is de informatie soms beperkt en worden bijvoorbeeld kasstroomoverzichten achterwege gelaten. Zo deelt 66 procent van de ondernemingen geen bestuursverslag bij de jaarstukken. In zo'n verslag staan de belangrijkste cijfers uit de jaarrekening, zoals de omzet, de stand van de kas en solvabiliteit.

Volgens Vergoossen zijn de cijfers zonder zo'n verslag meestal moeilijk te doorgronden. Een deel legt het verslag alleen ter inzage op kantoor, zoals volgens de wet is toegestaan.

Van de EU-landen hebben alleen bedrijven in Nederland, Hongarije en Luxemburg een vrijstelling voor de publicatie van een bestuursverslag. Vergoossen pleit ervoor Nederlandse bedrijven hier wel toe te verplichten.