Het aantal bedrijfsvestigingen is tussen 2010 en begin 2018 gestegen van 1,2 naar 1,6 miljoen.

De groei zit bijna volledig bij kleine vestigingen met één werkend persoon, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De meeste oprichtingen en opheffingen vinden dus plaats bij de kleinste bedrijven. "Grotere bedrijven zijn stabieler en de veranderingen in aantallen zijn geringer", meent het statistiekbureau.

Tien werkenden

Het aantal bedrijfsvestigingen met minimaal tien werkenden is sinds 2010 met 8 procent gestegen. Het aantal kwam op 1 januari 2018 uit op 76.570, oftwel zo'n 5 procent van het totale aantal bedrijfsvestigingen. 

Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe vestigingen, maar ook om groei van bestaande kleine vestigingen.

Deze vestigingen zijn goed voor twee derde van de werkgelegenheid. Van de 6,5 miljoen werkzame personen in de commerciële sector werken er ongeveer 4,3 miljoen in een vestiging met minstens tien werkenden.

Groot-Amsterdam

De groei van de bedrijfsvestigingen met minimaal tien werkzame personen was het sterkst in de regio Groot-Amsterdam. Er kwamen 1.910 vestigingen bij, 30 procent meer dan in 2010.

Groot-Rijnmond en de Veluwe volgen met stijgingen van ieder 13 procent.

In de regio Gooi en Vechtstreek (-10 procent), Oost-Groningen (-2 procent) en Zuid-Limburg (-2 procent) waren juist de dalingen het grootst.

Handel

De handel is met ruim 21.000 vestigingen de sector met de meeste bedrijfsvestigingen in de categorie met minstens tien werkzame personen.

In de sector horeca kwamen er sinds 2010 relatief de meeste vestigingen bij. De groei zat met name in de vier grote steden.

In de bouwnijverheid was de grootste daling zichtbaar. Met name de regio's Groot-Rijnmond, de Achterhoek en Twente werden hierdoor getroffen.