Een uitgebreidere nieuwe versie van het Geldboek voor Ondernemers is donderdag online verschenen.

Het is de elfde editie van het boek dat in 2003 voor het eerst is verschenen. De informatie in de publicatie moet ondernemers helpen meer grip op hun financiën te krijgen.

Ook zouden startende en gevestigde ondernemers op basis van het boek mogelijk beter onderbouwde keuzes kunnen maken over financiële kwesties.

Ze vinden in het boek onder meer informatie over verschillende financieringsvormen, administratie, oplossingen bij geldproblemen, belastingen en inkomensondersteunende maatregelen.

In de nieuwe uitgave zijn hoofdstukken over pensioenen, verzekeringen en kredietregistratie opgenomen.

De Kamer van Koophandel (KvK), een van de initatiefnemers van de publicatie, stelt dat de voorlaatste versie 220.000 keer gedownload is. In het jaar ervoor is het boek negentigduizend keer opgevraagd.

Het Geldboek voor Ondernemers is uitgegevens door de KvK, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), Zuidweg & Partners, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Stichting BKR.

Het is op de site van de KvK te vinden.