Nederlandse boeren mogen nog twee jaar meer mest produceren dan hun collega's in andere EU-landen. De lidstaten hebben ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om de Nederlandse mestontheffing te verlengen.

Het gaat hierbij om de EU-norm van maximaal 170 kilo stikstof per hectare landbouwgrond.

De uitzondering hierop is niet met vier maar met twee jaar verlengd vanwege de afgelopen najaar geconstateerde fraude met opslag, gebruik, vervoer en verwerking van mest.

Brussel eist een voortvarende aanpak daarvan en vraagt Nederland uiterlijk 30 september 2018 een versterkte handhavingsstrategie in te dienen, schrijft minister Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer. Ook wil de commissie dat de capaciteit voor inspecties en controles wordt opgevoerd.

Vergunning

Boeren die in aanmerking willen komen voor de uitzondering op de EU-mestnorm moeten een vergunning aanvragen. Bedrijven met minimaal 80 procent grasland kunnen met de vergunning tot 230 of 250 kilo per hectare per jaar uitrijden.

Er mag hiervoor alleen graasdiermest en geen fosfaatkunstmest gebruikt worden. En meer mest mag niet tot watervervuiling leiden.

Mestoverschot

Elf Nederlandse milieuorganisaties hadden in een gezamenlijke brief aan de commissie gevraagd de uitzonderingsmaatregel definitief te beëindigen. Volgens hen heeft Nederland al sinds de jaren zeventig een mestoverschot door een teveel aan vee.

Nederland kreeg in 2006 een uitzondering op de EU-mestnorm. Net als Denemarken en Ierland. Als Nederland de naleving van de mestregels op orde heeft, valt er te praten over een volgende verlenging van de ontheffing.

Duidelijkheid

LTO is blij met de verlenging voor grondgebonden melkveebedrijven. Zeker omdat er nu duidelijkheid is. De land- en tuinbouworganisatie is minder te spreken over de uitzondering voor akkerbouwbedrijven die verdwijnt. Daarnaast worden ook varkensboeren aan strengere regels gehouden.

In de aanpak van de mestfraude voorziet LTO geen problemen. Betrokken partijen hebben onderling al de nodige afspraken gemaakt. LTO wil niet dat goedwillende bedrijven de dupe worden van de kwaadwillende. De organisatie heeft Schouten bij de aanpak volledige medewerking toegezegd.