Het banenproject dat in het leven is geroepen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, is met drie jaar verlengd.

Dat maakten werkgeversorganisaties donderdag bekend, in het bijzijn van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Het initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO in samenwerking met Instituut Gak is in het leven geroepen om invulling te geven aan de Banenafspraak uit 2013.

Tegen 2026 moeten door werkgevers honderdduizend extra arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. Daarnaast zal de overheid tegen die tijd nog eens 25.000 mensen met een beperking in dienst nemen.

Volgens de initiatiefnemers is het doel ambitieus, maar zijn er de afgelopen tijd al de nodige stappen gezet. Aan het einde van het derde kwartaal van 2017 was volgens het UWV sprake van krap 24.000 gerealiseerde banen.

Daarmee liep het initiatief voor op de eigen doelen. Cijfers over heel 2017 worden volgende maand verwacht.