Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest, ondanks een mogelijk overgangsakkoord, voor chaos bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

"Het risico op een chaotische Brexit in 2021 of zelfs nog volgend jaar blijft levensgroot en we moeten oppassen dat ondernemers zich niet in slaap laten sussen", stelt hij donderdag.

Hij is wel blij met een mogelijk overgangsakkoord waar vorige week afspraken over zijn gemaakt. "Dat zorgt er voor dat in ieder geval tot eind 2020 alles voor ondernemers bij het oude blijft."

Te kort

Maar de voorbereidingstijd tot eind 2020 zou voor veel ondernemers eigenlijk te kort zijn, stelt De Boer. Volgens hem hebben ondernemers eind volgend jaar al zekerheid nodig over definitieve handelsafspraken.

"Dat zie ik niet gebeuren, gelet op de grote interne spanningen in het VK. Ook is in zo'n korte tijd nog nooit een compleet nieuwe handelsrelatie opgetuigd."

Ook is het wat hem betreft onzeker of gemaakte afspraken vanwege politieke onenigheid in het Verenigd Koninkrijk niet alsnog sneuvelen. "Een rondgang de afgelopen dagen door het VK en doorlopende contacten met het Britse bedrijfsleven stemmen mij nog allerminst positief."

Voorbereiding

De Boer pleit vanwege de "sterke verbondenheid" met het Verenigd Koninkrijk voor een constructieve rol van Nederland bij de voorbereiding op de Brexit. "Daarnaast roep ik alle ondernemers op goed te kijken hoe Brexit je kan raken en te starten met je voorbereiding." 

De Boers vereniging organiseert donderdag samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de NBCC en MKB-Nederland een bijeenkomst voor ondernemers.