Thuiswerken kan een ideale mogelijkheid zijn om ervoor te zorgen dat werknemers zich beter kunnen concentreren en geen last hebben van alle problemen die het forenzen met zich meebrengt.

In 2017 waren er ongeveer 2,3 miljoen werknemers die thuiswerkten, waarvan 1,6 miljoen werknemers incidenteel thuis zaten. Voor deze mensen komt thuiswerken even beter uit omdat ze bijvoorbeeld thuis moeten zijn voor de loodgieter.

NUzakelijk inventariseert wat jij als werkgever moet weten over regels en afspraken rond thuiswerken.

In 2016 verving de Wet flexibel werken de Wet aanpassing arbeidsduur en zo zijn er een paar regels ontstaan waar je je als werkgever aan moet houden. Deze nieuwe wet geldt overigens alleen voor werkgevers met meer dan tien werknemers.

Zo ben je onder omstandigheden verplicht om een verzoek voor thuiswerken in behandeling te nemen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • De werknemer is al een half jaar (26 weken) in dienst. Als de werknemer tussentijds even niet bij je werkte, mogen de verschillende periodes worden opgeteld.
  • Een eerder verzoek is een jaar of langer geleden gedaan.

Het nieuwe verzoek moet de werknemer twee maanden van tevoren versturen. Als werkgever moet je binnen een maand reageren en doe je dit niet, dan kan de medewerker aannemen dat je akkoord gaat.

In het verzoek moet de werknemer duidelijk aangeven hoeveel uren hij of zij thuis gaat werken. Belangrijk: de werknemer hoeft geen reden te geven waarom hij of zij wil thuiswerken. Wanneer je als werkgever niet wil dat een medewerker thuiswerkt, moet je wel een reden opgeven.

Werkomgeving

Als een werknemer structureel meer dan twee uur per week thuiswerkt, heb je als werkgever ook een verplichting om een goede werkplek in te richten. Natuurlijk hoef je geen nooduitgang in het huis van een werknemer in te bouwen, maar er hoort bijvoorbeeld goede belichting te zijn en de werkplek hoort te voldoen aan andere arbo-eisen. Om dit te controleren kan je een keer in overleg op bezoek komen of kun je vragen of de werknemer foto's stuurt van de werkplek.

Zo oordeelden rechters in 2006 en 2007 dat een pensioenfonds verantwoordelijk was voor de werkplek van een vrouw die soms thuiswerkte en ook gedetacheerd was. De vrouw had rsi ontwikkeld door haar werk. Volgens de rechter had het pensioenfonds zijn zorgplicht niet goed ingevuld.

Functioneren

Ook de vraag of iemand wel of niet mag thuiswerken, komt soms bij de rechter terecht. Zo deed de rechtbank van Amsterdam in juli 2017 uitspraak in een zaak waarbij de werknemer vond dat hij recht had op een dag thuiswerken. De betreffende werknemer deed dit al zes jaar, maar de dag werd geschrapt nadat de werkgever niet tevreden was over het functioneren.

Na een verbeterplan waarbij de werknemer elke dag op kantoor werkte, ging hij ook beter functioneren. Toen het plan was afgerond wilde de werknemer weer een dag thuiswerken, maar de werkgever was het hier niet mee eens. Nadat de werknemer toch op vrijdag vanuit huis werkte, besloot de werkgever het loon voor die dag in te houden.

De rechtbank oordeelde dat de werkgever van de werknemer mocht vragen dat hij de vrijdagen op het kantoor zou doorbrengen. Maar de werkgever mocht niet het loon over de vrijdagen inhouden. De werknemer had namelijk gewoon zijn werk gedaan. Een voorstel van het bedrijf om op maar één vrijdag in de maand thuis te werken, vond de rechtbank niet onredelijk.