De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor bollenteelt is sinds 2000 met 18 procent gestegen. Vooral het areaal voor tulpenbollen is met een toename van 38 procent flink gestegen.

In totaal was er eind vorig jaar 26.000 hectare landbouwgrond voor bollenteelt beschikbaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Voor de teelt van tulpenbollen is nu 13.000 hectare land beschikbaar.

Hoewel de oppervlakte grond voor de bollenteelt toeneemt, zijn er steeds minder telers van tulpen actief. Sinds 2000 is het aantal telers afgenomen met 39 procent naar ruim 1.600 bedrijven. De gemiddelde bloembollenteler had in 2017 bijna twee keer zo veel bollenland als in 2000.

In Drenthe is de bollenteelt flink gegroeid. Het areaal verviervoudigde bijna tot 1.900 hectare. De provincie staat nu op de vierde plaats van provincies met het grootste areaal bloembollen.

Noord-Holland neemt het leeuwendeel van de bollenteelt voor haar rekening. 50 procent van het areaal bloembollen, ruim 13.000 hectare, ligt in deze provincie. De gemeente Hollands Kroon heeft met ruim 3.300 hectare de grootste oppervlakte bloembollenvelden.