Het plan voor een elektronische kaart waarmee zelfstandigen en bedrijven in de EU hun diensten makkelijker over de grens aan kunnen bieden, is verworpen door het Europees Parlement. Linkse fracties spreken van een overwinning voor sociale rechten.

Met de zogenoemde e-Card, afgegeven door het herkomstland, zou een ondernemer zijn diensten blijvend in een andere lidstaat kunnen aanbieden.

De Europese Commissie stelde dit ruim een jaar geleden voor in een poging de administratieve rompslomp te verminderen en de concurrentie aan te wakkeren. Een aanvraag voor een klus over de grens wordt nu soms pas na een jaar behandeld.

Volgens critici geven lidstaten met de e-Card de controle op wie er in hun land komt werken uit handen. Vakbonden, waaronder de FNV, demonstreerden er afgelopen zomer tegen in Brussel, omdat het oneerlijke concurrentie op arbeidskosten in de hand zou werken, bijvoorbeeld in de bouw- en schoonmaak- en verzekeringsbranche.

De sociaaldemocraten in het EU-parlement vrezen dat het ''ultraliberale en rampzalige" plan leidt tot fraude en sociale dumping. Volgens Dennis de Jong (SP) zouden alleen ''beunhazen'' profiteren. Hij spreekt van een ''gevoelige klap voor marktfundamentalisten'' en verwacht dat de Europese Commissie het voorstel binnenkort intrekt.