Regelgeving wordt steeds vaker gedelegeerd naar lokaal niveau en als lokale ondernemer heb je vaker te maken met lokaal beleid. NUzakelijk inventariseert op welke gebieden ondernemers de lokale politiek in de gaten moeten houden. 

Winkeltijden

Winkeltijden worden in vrijwel alle gevallen op lokaal niveau bepaald. Een meerderheid van gemeentelijke partijen wil de winkeltijden versoepelen. Vooral lokale VVD- en D66-afdelingen zijn voor ruimere openingstijden voor winkels. Alleen lokale SGP's en ChristenUnies zijn vaker tegen dan voor. Detailhandel Nederland, dat zelf voor ruimere openingstijden is, verwacht dat flink meer gemeenten die eerst nog principieel tegen een koopzondag waren, de mogelijkheden zullen vergroten.

Subsidie voor ondernemers

Ook lokale overheden verstrekken subsidies voor ondernemers. Zo zijn er in Utrecht subsidies voor het verlagen van het brandstofverbruik van het goederenvervoer. In de Drentse gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen kunnen ondernemers al gebruikmaken van subsidies als ze hun bedrijf in de regio vestigen. Onderzoek welke partijen welke subsidie willen verstrekken en of jij als ondernemer daar ook wat aan hebt.

Ontwikkeling binnensteden

Hoe moet een binnenstad bereikbaar blijven? Volgens Detailhandel Nederland wil één op de vier politieke partijen het stadscentrum autoluw maken of zelfs autovrij. Zo zijn er plannen om in Amsterdam en Rotterdam parkeerplaatsen te schrappen in de centra. Wat voor gevolgen heeft dat voor jouw winkel of kantoor? Wat voor plannen hebben de partijen in jouw gemeente om het centrum wel bereikbaar te houden en sluit dat aan bij wat jij nodig hebt?

Belastingen

Als ondernemer kan de gemeentelijke belastingrekening flink oplopen. Voor ondernemers zijn er vaak de volgende belastingen: onroerendezaakbelasting (ozb), reinigingsrecht en afvalstoffenheffing, rioolheffing, precariobelasting, reclamebelasting en waterschapsbelasting. En vaak betalen die bedrijven relatief meer dan de gewone burgers. Hou in de verkiezingsprogramma's in de gaten of je straks meer gaat betalen.

Economische agenda

Op zichzelf staande maatregelen zijn allemaal mooi en aardig, maar kijk ook op welke bredere ideeën politieke partijen willen inzetten. Een toeristische trekpleister of een 'silicon valley' is niet voor iedereen weggelegd. Sluiten de ideeën van partijen wel aan bij wat een gemeente en jij als ondernemer nodig hebt? Zo is intergemeentelijke samenwerking vaak voordelig voor bedrijven, maar zijn alle partijen daar wel fan van?