Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voelt er niets voor om het voorstel voor extra partnerschapsverlof aan te passen.

Werkgevers moeten kijken naar het totaalplaatje en niet slechts één maatregel uit het regeerakkoord eruit lichten, stelt de minister.

Koolmees reageert op kritiek van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland die niets zien in de huidige plannen van het kabinet voor extra partnerschapsverlof. Vrijdag uitten de werkgeversorganisaties bij een consultatie hun onvrede over het wetsvoorstel.

Vijf dagen

Partners van zwangere vrouwen hebben nu recht op twee dagen doorbetaald verlof. Dat zouden er volgens het plan van Koolmees vijf worden. Daarnaast kunnen partners dan in het eerste half jaar na de geboorte tegen 70 procent van hun loon aanvullend kraamverlof opnemen.

Koolmees benadrukt vrijdag dat het extra verlof deel uitmaakt van een pakket maatregelen met ''plussen en minnen'' voor werkgevers. Per saldo betekent het hele pakket maar een klein beetje meer belasting voor het bedrijfsleven, aldus de bewindsman.

Rekening

"In de eerste plaats duwt het de rekening van het extra verlof na een geboorte weer eenzijdig bij de werkgevers door de bus. Met name kleine werkgevers zijn hiervan de dupe", aldus de werkgeversorganisaties.

Volgens de belangenorganisaties komen de extra lasten neer op in totaal 215 miljoen euro per jaar. Dit zou via algemene middelen gefinancierd moeten worden, menen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bedrijven zouden in het plan niet alleen de kosten van het kraamverlof betalen, maar via een premie ook het aanvullende geboorteverlof van maximaal vijf weken tegen 70 procent van het salaris.

Slimmer

De werkgeversorganisaties zeggen wel voorstander te zijn van verruiming van de verlofregelingen, maar vinden dat het ''slimmer en beter" kan.

De belangenclubs verwijzen naar een eerder voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarin draagt de overheid de kosten en zijn verschillende regelingen versimpeld en samengevoegd.

"Dit voorstel maakt het verlofstelsel bovendien simpeler voor werkgevers en werknemers. Ook draagt het SER-voorstel beter bij aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van vrouwen op een hoger niveau te krijgen in Nederland-deeltijdland."