Groothandels hebben in het laatste kwartaal van vorig jaar 2,9 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het is de tiende periode op rij waarin de verkopen toenamen. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met begin 2017 is de groei wel ver teruggevallen. In het eerste kwartaal van vorig jaar nam de omzet nog met bijna 12 procent op jaarbasis toe.

Prijsschommelingen hadden een sterke invloed op de omzet van groothandels. Zo konden handelaren in zuivel profiteren van een sterke stijging van de melkprijs, waardoor zij bovengemiddeld presteerden.

De oliehandel liet in lijn met de ontwikkeling van de olieprijzen een omzetstijging van ruim 2 procent zien.

Landbouwmachines

Verder deden verkopers van landbouwmachines en toeleveranciers aan de industrie erg goede zaken. Ook de omzet van groothandels in sportartikelen en in glas en aardewerk zat sterk in de lift.

Alleen bij groothandels in landbouwproducten daalde de omzet. Dat komt doordat de graanprijs fors omlaagging.

Groothandelaren zijn door de bank genomen nog altijd positief gestemd over de omzet, de export, de werkgelegenheid en het economisch klimaat. Wel zijn de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2018 iets minder gunstig geworden.

In het vierde kwartaal werden in de sector 95 faillissementen uitgesproken, zes meer dan in de voorgaande periode.