Vrouwelijke bedrijfshoofden in de agrarische sector hebben vaker een hogere opleiding genoten dan hun mannelijke collega's. 

Minstens 22 procent van deze vrouwen had in 2016 een hbo- of universitaire opleiding afgerond, tegenover minstens 12 procent van de mannen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De hoogst genoten opleiding van vrouwen is daarentegen wel minder vaak een agrarische dan bij mannen. Terwijl 28 procent van de vrouwen een agrarische opleiding heeft gedaan, geldt dat voor 82 procent van de mannen.

Vrouwelijke bedrijfshoofden hebben iets vaker ook een baan buiten de boerderij, namelijk in 27 procent van de gevallen. Van de mannen werkt 23 procent ook buiten het bedrijf.

Sinds het jaar 2000 schommelt het aandeel vrouwen in de landbouwsector rond een derde van het totale aantal werkzame personen. Vorig jaar waren het er ruim 56.000, van wie de meesten op familiebedrijven werken. 

Het aandeel vrouwen op agrarische familiebedrijven is het grootst op paard- en ponybedrijven. Bijna de helft (47 procent) van de arbeidskrachten op deze bedrijven was in 2017 een vrouw.

In de geitenhouderij en de glastuinbouw is respectievelijk 40 en 36 procent van de werkzame personen een vrouw. In de bloembollensector was het aandeel vrouwen het laagst.