Een hard vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie pakt nadelig uit voor de Nederlandse agrarische sector. De totale agrarische productiewaarde in Nederland zou na een harde Brexit met 2 procent dalen.

Dit komt neer op een daling van 500 miljoen euro, stellen onderzoekers van Wageningen Universiteit vrijdag. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door lagere prijzen die het gevolg zijn van prijsdruk op de Europese markt als door de Brexit de handel met het Verenigd Koninkrijk wordt verstoord.

Bij een harde Brexit, waarbij geen nieuwe handelsafspraken bestaan tussen de Britten en de EU, kan de handel worden belemmerd door importtarieven en hogere kosten.

Het land is een belangrijke afzetmarkt voor met name Nederlands pluimveevlees, bloemen, groenten en fruit. In 2017 was de Britse markt goed voor 9 procent van de totale Nederlandse agrarische export.

Wageningen Universiteit stelt dat bij een zachte Brexit, met een vrijhandelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, er weinig veranderingen zullen zijn in de exportvolumes van Nederland. Ook na de Brexit blijft Verenigd Koninkrijk een belangrijke afzetmarkt voor de agrarische sector van Nederland.