Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven hebben in het laatste kwartaal van 2017 in totaal 2,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Dit is de grootste stijging in twee jaar tijd.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook het aantal uitzenduren nam in het vierde kwartaal opnieuw toe. Met het vierde kwartaal zijn ook de jaarcijfers bekend.

In 2017 behaalde de uitzendbranche 6,4 procent meer omzet dan in het voorgaande jaar. Het totaal aantal uitzenduren lag 8,6 procent hoger, aldus het statistiekbureau.

De omzet van de uitzendbranche hangt sterk samen met het aantal uitzenduren. Zowel de uren in de langlopende als in de kortlopende contracten namen toe in afgelopen kwartaal.