Het vervoer van goederen en grondstoffen door binnenvaartschepen wordt ook dit jaar fors duurder. Vooral de alsmaar oplopende kosten voor brandstof maken dat de rekeningen voor de sector hoger zullen uitvallen.

Voor dit jaar gaan kenners uit van een kostenstijging van brandstof van ruim 10 procent, heeft onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart berekend.

De onderzoekers merken daarbij wel op dat de hoogte van brandstofprijzen sterk afhankelijk is van omstandigheden op de wereldwijde oliemarkt en daardoor moeilijk te voorspellen is. Het vervoer per binnenvaartschip kan tot wel 6 procent duurder uitvallen.

Zonder het effect van brandstofkosten zal de binnenvaart dit jaar ongeveer 2 tot 3 procent duurder uit zijn. Dat komt onder meer door schaarste aan personeel. Hierdoor zullen lonen namelijk stijgen. Ook onderhoudskosten gaan naar verwachting omhoog.

In 2017 liepen de kosten voor de binnenvaart tussen de 2,7 en 7,1 procent op. De rekening voor brandstof viel in die periode bijna 15 procent hoger uit.