Boeren die de fouten in hun administratie hebben rechtgezet mogen er volgens minister van Landbouw Carola Schouten op rekenen dat ze begin maart weer koeien mogen aan- en afvoeren. 

De NVWA kan binnen tien dagen alle aanpassingen controleren, denkt Schouten. Als de administratie van een boer daardoor weer klopt, wordt de blokkade op zijn boerderij opgeheven.

Schouten liet vorige maand 2.100 boerenbedrijven blokkeren omdat ze leken te hebben gesjoemeld met hun administratie. Boeren gaven melkkoeien op als koeien die nog geen melk gaven, omdat die bij de mestregels minder zwaar meetellen.

Van de 2.100 bedrijven waarvan de administratie niet in de haak was, zijn er volgens Schouten inmiddels 750 weer vrijgegeven.

In totaal zijn ruim vijfduizend koeien verkeerd geregistreerd, schat de minister. Het is nog moeilijk te zeggen welke boer moedwillig fraudeerde en welke gewoon slordig was. Wel wijst Schouten erop dat boeren afgelopen jaar juist nog wat beter dan anders in beeld hadden hoeveel van hun koeien al melk gaven.