De Europese Investeringsbank (EIB) en ING roepen een fonds in het leven dat gaat investeren in duurzame scheepvaart. Ze steken daar ieder 150 miljoen euro in.

Het geld is bedoeld voor zowel de bouw van nieuwe, schonere schepen als het verbouwen van bestaande. Het bedrag wordt de komende drie jaar geleidelijk geïnvesteerd.

''Het zal geen geheim zijn dat de scheepvaartsector een belangrijke bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. Dit soort financiering moet worden gezien als een stimulans voor reders om te overwegen zaken anders aan te pakken'', zegt EIB-president Werner Hoyer.

Reders kunnen voorstellen indienen bij ING, die de plannen dan onder meer aan een risicotoets gaat onderwerpen.