Het vertrouwen onder ondernemers was niet eerder zo groot als begin 2018. De indicator kwam aan het begin van het eerste kwartaal uit op 18,1.

Het gaat daarmee om de hoogste waarde sinds de start van de metingen in 2008, blijkt donderdag uit gegevens van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel en VNO-NCW.

In de laatste drie maanden van vorig jaar werd nog een stand van 13,4 opgetekend. Begin 2017 kwam de indicator op 14,7 uit.

Het vertrouwen is het grootst onder bouwbedrijven. Groothandelaren en ondernemers in de zakelijke dienstverlening volgen. In alle branches is de stemming verbeterd.

Ondernemersvertrouwen

Werkgelegenheid

De ondernemers zijn positief over de werkgelegenheid bij hun bedrijf, maar zeggen wel belemmeringen te ervaren door een tekort aan arbeidskrachten.

In het vierde kwartaal had ruim een kwart (27 procent) van de bedrijven meer personeel in dienst dan in het voorgaande kwartaal. Een op de tien ondernemingen had juist minder mensen op de werkvloer.

Bij per saldo 16 procent van de bedrijven zal de werkgelegenheid naar verwachting toenemen. In de bouwsector is het aandeel bedrijven dat hiervan uitgaat met 35 procent het grootst.

Belemmering

Begin 2018 stelde 18 procent van de ondernemingen dat een tekort aan gekwalificeerd personeel de bedrijfsactiviteiten belemmert. Begin 2016 zei maar 5 procent van de bedrijven dit te ervaren.

Dit probleem speelt het meest bij uitzendbureaus (58 procent van het totaal) en bedrijven in de IT-dienstverlening (42 procent).

Winstgevendheid

Bij ruim een kwart van de ondervraagden is de winstgevendheid in het laatste kwartaal van 2017 verbeterd. Sinds de start van de meting was dit aandeel niet zo groot.

Dit gold met name voor de sector informatie en communicatie, de zakelijke dienstverleners, groothandelaren en bouwbedrijven.

En het aandeel bedrijven met een dalende winstgevendheid was met 8 procent het laagst sinds de eerste metingen in 2008.

Zorgen

FME blijft zich grote zorgen maken over het tekort aan goed opgeleid personeel, stelt de werkgeversorganisatie in een reactie. "Een goed opgeleide beroepsbevolking is een fundamentele randvoorwaarde voor economische groei. Nog steeds zijn er veel vacatures en dat belemmert de innovatiekracht van bedrijven in de technologische sector", aldus FME.

Een op de vijf ondernemers in de metalelektro heeft volgens de organisatie te kampen met een tekort aan arbeidskrachten. In de scheepsbouw en lucht- en ruimtevaartsector is dat een kwart.

In de technologische sector als geheel is het aantal ondernemers dat het tekort aan vakkrachten ziet als een belemmering voor groei verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden.