Van de melkveebedrijven die zijn geblokkeerd vanwege fouten in hun registratie van hun koeien zijn er honderdvijftig weer vrijgegeven. Het onderzoek naar de overige bedrijven gaat de komende weken door, zegt het ministerie van Landbouw zondag.

Bij honderd bedrijven met geïmporteerde koeien zijn de criteria van het onderzoek aangepast, waardoor er nu minder koeien binnen het onderzoek vallen. Vijftig andere bedrijven hebben hun registratiesysteem op orde gekregen en mogen daarom weer open.

Melkveehouders moeten al hun runderen registreren in een Identificatie- en registratiesysteem. Dat is belangrijk om bij een gevaarlijke veeziekte of een besmetting met een schadelijke stof te kunnen zien welke dieren een gevaar vormen. Afgelopen jaar waren er volgens de I&R-cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal.

Door met de geboortecijfers te sjoemelen is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen.