Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil af van de verpandingsverboden die soms in facturen worden opgenomen. Zo'n verbod belemmert namelijk de kredietverlening, zegt de bewindspersoon. 

Dekker gaat in gesprek met het bedrijfsleven en hij wil in het voorjaar met een wetsvoorstel komen, meldt de minister donderdag.

MKB-Nederland riep eind vorig jaar al op tot aanpassingen. Normaliter kunnen ondernemers vorderingen gebruiken als onderpand voor financiering, maar als een verpandingsverbod wordt opgenomen in een factuur kan dit niet. Volgens de belangenclub belemmert dit de kredietverlening voor ondernemingen.   

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de factoringvereniging FAAN stelden eerder in overleg met MKB-Nederland en de ministeries van Justitie & Veiligheid en Economische Zaken een voorstel op.

Het zou mogelijk moeten worden altijd geldvorderingen te kunnen overdragen of te verpanden, zonder dat de opdrachtgever hiervan hinder ondervindt. Die blijft namelijk betalen aan de leverancier.