Belangenclub MKB-Nederland wil dat ondernemers een vergoeding krijgen van 0,6 procent van de opdracht voor de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure.

Entrepreneurs zouden onnodig hoge kosten moeten maken in procedures en aanbestedende diensten zouden ook geen prikkel hebben om die kosten te beperken, aldus de ondernemersorganisatie woensdag.

MKB-Nederland hoort vanuit branches en bedrijven steeds meer klachten over de vergaande en onredelijke eisen die aanbestedende diensten stellen.

“Architecten die al bijna definitieve ontwerpen moeten maken, IT-bedrijven die een vrijwel volledige website moeten ontwikkelen", aldus directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. "Dat gaat veel te ver. Op grond van de aanbestedingswet wordt van aanbestedende diensten verwacht dat zij proportionele eisen stellen.”

Ingetrokken opdrachten 

Verder krijgt MKB-Nederland ook klachten over ministeries die aanbestedingen intrekken. "We horen van bouw- en installatiebedrijven die honderden uren in calculatie en engineering hebben moeten stoppen, om uiteindelijk te horen dat het project wordt afgeblazen omdat de aanbestedende dienst zich heeft verkeken op de kosten."

Veel ondernemers zouden door al deze drempels overwegen zich niet meer in te schrijven voor aanbestedingen. De hoeveelheid tijd en geld die in de voorbereidingen gestoken moet worden, zou groter zijn dan een ondernemer wil riskeren.

“Een wettelijke vergoeding dwingt aanbestedende diensten beter te gaan nadenken over wat ze van ondernemers vragen en hoe ze de tenderkosten kunnen beperken”, aldus Visser. “Dat is hoognodig.”