De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zou na een inval hebben vastgesteld dat een bedrijf uit Deurne zich schuldig maakt aan mestfraude.

Het bedrijf zou illegaal mest verwerken en milieuregels overtreden, meldt NRC donderdag.

Bij de inval op woensdag heeft de toezichthouder mestmonsters meegenomen. De boekhouding en administratie van het bedrijf zijn doorzocht.

In november 2015 werd het bedrijf al op de vingers getikt vanwege het manipuleren van mestmonsters. De gehaltes fosfaat en stikstof worden in de administratie hoger voorgespiegeld.

Daardoor lijkt het alsof vruchtbare mest wordt afgevoerd, terwijl de mest in werkelijkheid op het land wordt uitgereden. Dit scheelt het agrarische bedrijf geld en het helpt de groei van gewassen. Maar in hoge concentraties zijn fosfaat en stikstof schadelijk voor grondwater en oppervlaktewater.

Het bedrijf wil niet op de berichtgeving ingaan, maar heeft de praktijken tegenover NRC eerder ontkend.

Volgens de krant is het binnen dit dossier de derde inval die de NVWA in het zuiden uitvoert. Afgelopen najaar zijn vijf mensen in Stevensbeek aangehouden en zijn zowel in Ysselsteyn, als in Venlo invallen uitgevoerd.