BNG Bank is gestart met een fonds voor duurzame projecten. Ondernemers en verenigingen kunnen vanaf donderdag een lening voor een dergelijk project afsluiten.

Partijen kunnen een lening van tussen de 100.000 euro en 2,5 miljoen euro krijgen voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten en provincies, meldt BNG Bank donderdag.

In eerste instantie is 10 miljoen euro beschikbaar. De bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang wil dit bedrag de komende jaren laten stijgen naar 25 miljoen euro.

BNG Bank verstrekt zelf kredieten aan overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

Duurzaamheid

Het nieuwe duurzaamheidsfonds is bedoeld voor duurzaamheid op ecologisch, sociaal en cultureel gebied.

Dit betekent dat zowel projecten gericht op bijvoorbeeld duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen, als projecten gericht op zorg, wonen en onderwijs in aanmerking kunnen komen.

Hiermee wil de bank tegemoetkomen aan een groeiende vraag naar "eenvoudige financiering voor duurzame projecten".

Het fonds wordt ondersteund door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). En het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zal het fonds managen.

Ambities

VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Jan van Zanen benadrukt het belang van het realiseren van duurzame projecten via ondernemers en verenigingen.

"Dat is goed voor gemeenten die hoge ambities, maar op dit vlak beperkte invloed en mogelijkheden hebben", aldus Van Zanen. "Het is mooi dat er nu een plek is waar bedrijven en verenigingen terechtkunnen om de financiering van hun duurzame plannen te regelen."

"Bedrijven, particulieren en overheden werken samen aan de verduurzaming van Nederland. Dat is hard nodig als we de klimaatdoelen willen halen", stelt SVn-directeur Stella Vos.