Schade is schade, maar voor de boeren in het aardbevingsgebied in Groningen komt er nog net iets meer bij kijken.

Sommige agrariërs staan op het punt om failliet te gaan, vertelt Ate Hylke Kuipers, zelf ook boer in de regio. Met collega's hield hij maandagavond een bijeenkomst voor getroffen boeren. Met een opkomst van zo'n 350 man was de bijeenkomst een succes, maar de verhalen zijn schrijnend.

De gebouwen van de boeren leiden  onder aardbevingen. Naast een woonhuis hebben de boeren ook een groot erf tussen zijn gebouwen. "Die heeft grote gebouwen waar hij bedrijven exploiteert." Dan gaat het bijvoorbeeld om schuren, melkveebedrijven met roostervloeren en mestkelders die ook als fundering dienen.

"Als dat allemaal verscheurt en verzakt en de mestkelders verschuiven en gaan drijven, dan hoef ik je niet uit te leggen wat voor probleem de boer om de oren krijgt." Als boer zijnde houdt de schade overigens niet op bij de gebouwen.

Grondverzakking

Ook het land verandert door de grondverzakking. Kavelpaden en drainagepijpen verzakken en er ontstaan plassen in goede percelen grond. "Dan is het beeld compleet. Je begint langzaam te verzuipen in je eigen bedrijf."

Tijdens de bijeenkomst werden boeren niet alleen van informatie voorzien, maar konden ze vooral ook problemen met elkaar delen. "Wat kun je doen voor je medelotgenoten? Dat is verbinden. Dat is elkaar verhalen vertellen. Niet in je schulp kruipen, maar ermee naar buiten komen."

Kuipers vertelt het verhaal van een vrouw van wie de man was overleden en zij door de schade aan het bedrijf de zaak verplicht op slot moest doen. "Van de een op andere dag moest zij ingrijpen." De 550 mestkalveren werden tegen spotprijzen verkocht en 150 op het terrein gestalde caravans moesten worden verhuisd. "Het inkomen ligt dan stil. Mevrouw vertelde dat er 25 deurwaarders aan de deur kwamen."

Familiebedrijven 

Volgens Kuipers hebben veel andere ondernemingen dezelfde problemen. Hij schat dat 15 procent van de bedrijven al grote problemen heeft en dat nog eens 30 tot 40 procent dit in de komende paar jaar gaat krijgen. "De boerenbedrijven zijn vaak familiebedrijven en die ploeteren tot het laatst door om de eindjes aan elkaar te knopen en die komen daar pas op het laatst mee naar buiten."

Via een speciaal loket en een advocaat gaat de groep boeren kijken of er een massaclaim ingediend kan worden. Hij verwijst naar een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden dat de NAM de waardedaling van huizen in het gebied direct moet vergoeden. Volgens Kuipers lopen de kosten van alle bedrijven in de miljarden. 

Dit is waarom de gaswinning in Groningen wordt verlaagd
Dit is waarom de gaswinning in Groningen wordt verlaagd