Sta je aan het hoofd van een onderneming met meer dan honderd werknemers, dan moet je vanaf volgend jaar verplicht met de ondernemingsraad om tafel over jouw beloning. Zo moet er meer discussie op gang komen over de topsalarissen in Nederland.

De nieuwe regels zijn nog afkomstig van de vorige minister voor Sociale Zaken, Lodewijk Asscher. De opstellers van de nieuwe regels verwijzen naar sommige situaties met extreme loonverschillen.

Zo berekende Bloomberg onlangs dat de gemiddelde topman van een aan de AEX-index genoteerd concern 171 keer het salaris op de werkvloer verdient. Nou is het inkomen van de topman van Shell natuurlijk niet representatief voor de 'bv Nederland', maar de verschillen lijken wel groter te worden.

Maar wat betekenen de nieuwe regels voor jou? NUzakelijk vraagt Job Hoogendoorn, or-deskundige bij Erasmus Center for Research & Business Support, over wat voor gevolgen dit gaat hebben in de praktijk.

Verplichting

De or had altijd al de mogelijkheid om de beloning op de agenda te zetten, legt Hoogendoorn uit. Maar de nieuwe wet maakt van die mogelijkheid een verplichting om er toch een keer per jaar over te spreken. Dit overleg hoeft niet tot overeenstemming te leiden, benadrukt hij.  

Betekent dit dat een bestuurder ook daadwerkelijk simpelweg kan weglopen na zo'n gesprek en de mening van de or negeren? "Je moet je voorstellen dat er in het overleg tussen bestuurder en de ondernemingsraad veel wisselgeld zit", vertelt Hoogendoorn. De bestuurder heeft namelijk regelmatig het positieve advies nodig van de ondernemingsraad.

"Dus als je als bestuurder niet meegaand bent in enige mate op dit gebied, dan mag je ook niet verwachten dat de ondernemingsraad op een ander gebied wel meegaand zal zijn. Dus het zit in de wisselgeldstrategie."

Meestal is de wens van een ondernemingsraad wel duidelijk, legt Hoogendoorn verder uit. Die wil geen extreme verhouding tussen de salarissen op de werkvloer en de beloningen van het management. "Ik vermoed dat er toch wel enig rendement van deze regeling uit zal gaan. Ze krijgen in ieder geval de steun in de rug dat het besproken moet worden."

Raad van commissarissen

In principe gaan de raad van commissarissen en de aandeelhouders over de beloning van een topman. Maar de ondernemingsraad heeft het recht van aanbeveling en het recht van bezwaar bij de benoeming van commissarissen.

"Dus op het moment dat een commissaris benoemd wordt op aanbeveling van de ondernemingsraad, kunnen zij natuurlijk zo 'n kandidaat van tevoren aan de tand voelen. Die ruimte was er altijd al, maar nu er ook de verplichting is om het over het salaris te hebben, heb je ook iets meer kans dat commissarissen en aandeelhouders er aandacht aan besteden."

Hoogendoorn denkt dat vooral grotere ondernemingen zoals multinationals in de praktijk te maken gaan krijgen met de nieuwe wetgeving. Veel kleine en middelgrote organisaties zullen weinig merken van de nieuwe regels.