Nederland en Duitsland trekken samen op bij het verduurzamen van de textielindustrie. De landen hebben daarvoor een overeenkomst getekend, waardoor het voor Nederlandse bedrijven eenvoudiger wordt om aan te sluiten bij Duitse duurzaamheidsinitiatieven en andersom.

Met de samenwerking moet onder meer worden voorkomen dat duurzaamheid een concurrentiekwestie wordt. De samenwerking is volgens de partijen een belangrijke mijlpaal in de weg naar een grotere Europese en internationale aanpak om een gelijk speelveld te creëren.

Grote Europese bedrijven dringen al langer aan op verdere verbinding tussen nationale initiatieven voor verduurzaming van de textielsector.

De Nederlandse en Duitse initiatieven kunnen volgens minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) nu samen zorgen voor duidelijke richtlijnen voor bedrijven, onder meer voor de verbetering van de leef- en werkomstandigheden voor miljoenen mensen die werkzaam zijn in de kledingindustrie.