Als het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA uiteen zou vallen, is dat slecht voor de Amerikaanse landen maar niet voor Nederland. 

Dat zegt Rabobank in een nieuw rapport naar aanleiding van alle onzekerheid rond het verdrag. De laatste tijd gaan er steeds meer geruchten dat de Verenigde Staten zich uit de afspraken willen terugtrekken.

Nederlandse bedrijven levert het nieuwe kansen op, schrijft de bank. Als de VS een minder interessante handelspartner worden voor Mexico en Canada, zullen deze landen hun handelsbanden met Europa weer gaan aanhalen. Dit kan in Nederland de economische groei aanjagen.

Scenario's

In het rapport zijn verschillende scenario's onderzocht. In een gunstig geval zou de groei van de Nederlandse economie in 2019 met een extra 0,4 procent stijgen, wat neerkomt op ruwweg 3 miljard euro extra welvaart.

''Wel zijn er ook neerwaartse risico’s. Zo kan het opzeggen van NAFTA door de VS leiden tot turbulentie op de financiële markten. Dit kan Nederlandse investerings- en beleggingsbelangen aantasten'', aldus Rabo-econoom Hugo Erken.

Onverstandig

Rabobank heeft becijferd dat het opzeggen van NAFTA voor de Amerikanen een onverstandig besluit is. Daarmee zou de VS de economische voordelen van de recente belastinghervormingen weer teniet doen. Mexico en Canada zijn waarschijnlijk de grootste slachtoffers.

NAFTA is al sinds 1994 van kracht. Het verdrag leverde een flinke impuls op voor de handel tussen Mexico, de VS en Canada. President Donald Trump heeft echter al meerdere keren zijn twijfels geuit over de afspraken.