Er moet in de boerensector een cultuur ontstaan waarin collega's elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag.

Dit zegt Maarten Leender, woordvoerder van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), in een toelichting op het sjoemelen met de registratie van runderen door veehouders.

Eerder maakten belangenorganisaties LTO Nederland, MVO, NAJK en NZO al duidelijk geschokt te zijn door de fraude en het sjoemelen onacceptabel te vinden. "We nemen er resoluut afstand van en zeggen het ministerie alle medewerking toe bij de aanpak van de fraude."

LTO-voorzitter Marc Calon vertelde in een interview met Nieuwsuur de betrokken veehouders te willen royeren. Leender nuanceert de opmerking. "Wij willen een vereniging van boeren en tuinders zijn die het goed en netjes doen. Die zich aan de regels houden. Die niet willen dat een enkeling het verkloot voor de sector."

I&R-systeem

De branchevereniging legt uit dat met de fraude een bom wordt gelegd onder het I&R-systeem om runderen te registreren. Dit is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld een ziekte uitbreekt. Door te frauderen met aantallen is het systeem niet meer volledig te vertrouwen.

"Als je met zo'n systeem gaat frauderen dan vinden wij eigenlijk dat je niet in onze vereniging thuishoort. Zo moet je royeren zien." Als blijkt dat een boer willens en wetens fraude heeft gepleegd en dat ook is bewezen, kan een lid worden geroyeerd.

Hechte vereniging

Leender benadrukt dat LTO geen opsporingsapparaat gaat inrichten. "Maar we zijn een hechte vereniging en we kennen elkaar allemaal. We gaan elkaar wel aanspreken tijdens de vergadering en de ledenbijeenkomsten op gedrag. Dat kun je boterzacht noemen, maar dat is wel de cultuur waar we naartoe willen."

Boeren moeten aan collega's duidelijk maken dat met een fraude zoals deze ze ook de toekomst van andere boeren in gevaar brengen, zonder voor eigen rechter te spelen, legt Leendert uit. "Er moet een cultuur- en gedragsverandering komen. Dat is een proces dat op gang komt. Maar met de mestfraude van november en dit komt het wel op gang."