Wanneer het goed gaat, is ondernemen een feest. Maar veel bedrijven zijn op zoek naar richting in een veranderende markt. Een goede strategie en soms ook de persoon die die strategie kan vormgeven is van levensbelang voor een onderneming.

Experts Jo Whitehead, Felix Barber en Rebecca Homkes evalueerden 55 bekende strategiehoofden en analyseerden 21 goede en slechte situaties in detail.

Op basis hiervan kwamen ze met een whitepaper en zes tips op Harvard Business Review om de juiste keuze te maken.

De competenties van de manager moeten passen bij de uitdagingen

Als de richting van het bedrijf verandert, is er ook behoefte aan een nieuw hoofd strategie. De opstellers van het rapport geven als voorbeeld een casus bij Staples. Het management van het bedrijf had jarenlang verzaakt een broodnodige reorganisatie door te voeren.

De winkels, de producten en de geografische focus hadden al lang aangepast moeten worden. Toen de topman besefte dat er snel iets moest gebeuren, werd een 'outsider' ingehuurd. Iemand die werd omschreven als een provocateur moest verandering teweegbrengen. Met zijn houding wist hij een nieuwe strategie in de praktijk te brengen en de omzet verviervoudigde in de volgende jaren.

Met andere prioriteiten ook een andere manager

Zelfde bedrijf, ander dilemma. Nadat Staples succesvol was gegroeid, moest de winstgevendheid omhoog. Er was behoefte aan kostenbesparingen. Een nieuwe strategiedirecteur die ervaring had met het opbouwen van relaties in organisaties moest dit doorvoeren. Binnen een paar jaren vervijfvoudigde de winst.

Soms is het goed om de baan aan de competenties van de kandidaat aan te passen

Als een belangrijke manager een set competenties heeft die grote waarde heeft voor het bedrijf, kan je ook overwegen om de functie aan te passen aan de manager. Zo kan het zijn dat managementleden erg goed met elkaar kunnen samenwerken of heeft iemand een grondige kennis van de organisatie.

Kijk even goed of je de kwaliteiten al niet in huis hebt

Ga na of andere leden van het management, of misschien een aankomend talent, niet de kwaliteiten hebben om een strategierol op zich te nemen. Dit is vooral goedkoper, maar voorkomt ook eventuele frictie met een nieuw teamlid.

Bij een communicatiebedrijf dat werd geanalyseerd door de deskundigen moest een dure nieuwkomer zorgen voor nieuwe inzichten, maar bleek hij eigenlijk hetzelfde te vertellen als de bestaande CIO. Deze man had een goed idee van hoe het ging met de sector en kon dit ook omzetten in strategie. In plaats van de nieuwkomer werd een analist ingezet om het management te ondersteunen.

Onderschat de cultuur niet

De persoon kan nog zo geschikt zijn voor een positie, de manier waarop hij of zij omgaat met de organisatie moet wel passen bij het bedrijf.