Melkveehouders hebben gesjoemeld met de registratie van runderen. Bij zeker 45 bedrijven is gefraudeerd met de administratie.

Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw) dinsdag in een Kamerbrief op basis van controles door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Schouten noemt "elke vorm van fraude onacceptabel" en zegt de frauderende bedrijven hard te willen aanpakken. "Hier is sprake van strafbare feiten en er zullen dus ook sancties volgen. Bedrijven die frauderen, kunnen rekenen op naheffingen, kortingen op EU-subsidies en mogelijk strafrechtelijke vervolging", aldus Schouten.

Vorig jaar zijn er bij melk- en jongveebedrijven meer twee- en meerlingen geregistreerd dan normaal. De bedrijven melden vaker dan waarschijnlijk in werkelijkheid het geval is dat hun koeien bij een bevalling twee of meer kalveren hebben gebaard.

Zo'n 3 tot 5 procent meerlingen is gebruikelijk. Maar bij zo'n tweeduizend bedrijven lag dit percentage boven de 10 procent. Bij 5.700 andere bedrijven lag het tussen de 5 en 10 procent.

Fosfaatreductieplan

Omdat Nederland volgens de Europese regels eerder te veel fosfaat produceerde, is het zogenoemde fosfaatreductieplan opgesteld om de productie te verlagen.

Daarbij is onder meer afgesproken dat het aantal runderen moet worden teruggebracht. Door met de geboortecijfers te sjoemelen, is het voor ondernemers makkelijker om aan dit plan te voldoen en hoeven ze geen runderen weg te doen.

Meetellen

Een koe die nog nooit een jong heeft gebaard, telt voor de fosfaatuitstoot namelijk minder zwaar mee dan dieren die al wel kalveren hebben gekregen.

Voor het fosfaatreductieplan telt een rund dat heeft gekalfd als één eenheid, terwijl een kinderloze koe slechts voor 0,5 wordt geteld.

Door kalfjes als twee- of meerling te registreren, lijkt het alsof de daadwerkelijke moeder nog nooit heeft gekalfd. Zo konden de boeren op papier eerder aan de regels voldoen.

Geschokt

Belangenorganisaties LTO Nederland, MVO, NAJK en NZO stellen in een reactie "zeer geschokt"  te zijn door de bekendmaking van minister Schouten. 

De organisaties vinden de fraude onacceptabel. " We nemen er resoluut afstand van en zeggen het ministerie alle medewerking toe bij de aanpak van de fraude."

EU-norm

Eerder op dinsdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat Nederland vorig jaar voor het eerst in drie jaar weer voldeed aan de Europese norm. "Ondanks de ernst van de situatie blijft de totale fosfaatproductie in Nederland ook na hercalculatie onder het Europese maximum", stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de sector door een fraudeschandaal wordt getroffen. NRC onthulde eind vorig jaar dat twee derde van de grote verwerkers en vervoerders van mest in Oost-Brabant en Noord-Limburg zich schuldig heeft gemaakt aan fraude.