De fosfaatproductie in dierlijke mest door de Nederlandse landbouw is vorig jaar voor het eerst in drie jaar weer uitgekomen onder het door de EU vastgestelde plafond.

De productie bedroeg 167,9 miljoen fosfaat, wat precies 5 miljoen kilo lager is dan het quotum, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van voorlopige cijfers.

Om onder de norm uit te komen, hanteerde de sector vorig jaar het fosfaatreductieplan. Het aantal melkkoeien moest worden verminderd en er moest voer worden gebruikt met minder fosfor.

Gewerkt

De aanpak heeft op de meeste punten gewerkt, blijkt uit de cijfers. Aan het eind van het jaar waren er 130.000 koeien minder dan aan het begin, een afname van 8 procent. Voor kalveren, pinken en vaarzen (jongvolwassen koeien) was de daling 12 procent.

Het fosforgehalte in veevoer daalde van 4,3 gram per kilo tot 4,1 gram, een afname van zo'n 4 procent. Wel eten koeien ook veel gras en maïs, en daar zit nog ongeveer evenveel fosfor in als voorheen.

Een remmende factor was de hogere melkproductie, die ertoe leidt dat koeien meer voedsel nodig hebben en dus ook meer fosfor binnenkrijgen. Een koe gaf in 2017 gemiddeld 8.700 liter melk. Dat is 400 liter meer dan het jaar ervoor.

Andere dieren

Rundvee is in Nederland verantwoordelijk voor ruim de helft van de totale fosfaatproductie via mest. De totale productie van vee bedroeg 96,1 miljoen kilo, een daling van 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De rest komt vooral van varkens en pluimvee. Ook voor deze beide diertypen gold dat enerzijds het fosforgehalte in het voer werd teruggedrongen en er anderzijds minder beesten waren.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony's, konijnen en pelsdieren nam per saldo licht toe. Het ging om 6,8 miljoen kilo. Dat is 0,2 miljoen kilo meer dan het jaar ervoor. Een van de oorzaken is een toename van het aantal melkgeiten.