Bedrijven die zich in Noord-Nederland vestigen, hebben minder kans om te exporteren. Zuid-Nederlandse ondernemingen hebben juist een grotere kans, terwijl een vestiging in de Randstad export buiten de EU ten goede komt.

Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van het Centraal Planbureau (CPB) en de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit eerder onderzoek bleek dat een hoge productiviteit voor bedrijven een vereiste is voor exportkansen. De onderzoekers richten zich in hun onderzoek op bedrijven met een hoge productie, die echter niet exporteren.

Het hebben van een hoge productie blijft in dit onderzoek overeind als een factor die de export stimuleert. Toch lijkt het effect volgens de onderzoekers in eerdere studies overdreven. 

Bedrijven die binnenkort gaan exporteren, zijn matig productiever dan niet-exporterende ondernemingen. Wel zijn al exporterende bedrijven productiever dan niet-exporteurs.

Daarnaast blijken zaken als de bedrijfsomvang, import en kennis van buitenlandse markten belangrijke factoren voor exportkansen.

Staat een bedrijf in de buurt van andere exportondernemingen, dan verhoogt dit de kans op export eveneens. Dit geldt ook voor de nabijheid van bedrijven die in buitenlandse handen zijn.

Voor ondernemingen in de dienstenindustrie zijn goede financiële cijfers in het bijzonder van belang voor de exportkansen.