Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een totaalverbod op pulsvisserij. Dit treft Nederlandse vissers die veel in deze vangstmethode hebben geïnvesteerd.

Het gaat om een verbod op een Nederlandse vistechniek: het vissen met stroomstootjes op platvissen. Door de stemming is de toekomst van de Nederlandse kotters die met een sleepnet (pulskor) elektrisch op tong en schol vissen onzeker. 

Ruim tachtig Nederlandse kotters hebben momenteel een Europese ontheffing om te pulsvissen. Het sleepnet dat zij gebruiken, woelt de zeebodem niet om, maar bewerkt de bodem met stroomdraden om de vissen daar op te schrikken. De techniek bespaart veel brandstof, waardoor de vissers minder kosten hebben. 

De afspraak is dat 5 procent van de vloot uit pulsvissersboten mag bestaan maar Nederland heeft 84 ontheffingen, ofwel bijna 30 procent. In 2019 al lopen 62 vergunningen af.

Spanje en Frankrijk hebben bezwaren tegen de techniek geuit.

Veilig

Volgens de Europese Commissie toont wetenschappelijk onderzoek aan dat pulsvisserij veilig en minder schadelijk dan bestaande alternatieven is. Ook is in recente studies aangetoond dat de techniek ongewenste bijvangst kan verminderen.

Critici noemen de methode wreed, destructief en onnodig. Ook stellen ze dat nog niet duidelijk is hoe groot de impact op andere dieren in de zee is.

Ramp

''Dit is een ramp voor de Nederlandse visserij en de kottersgezinnen. De inkomens van vierhonderd gezinnen komen hierdoor op de tocht te staan", reageert EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierink (CDA).

''Het gaat totaal tegen de trend in naar meer milieuvriendelijkheid. Deze techniek bespaart juist de bodem en brandstof. Het is nu aan minister Carola Schouten en de Europese Commissie om te redden wat er nog te redden valt."

Gemiste kans

Volgens collega Jan Huitema (VVD) is het verbod ''een gemiste kans voor Europa''. ''De Nederlandse visserijsector heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee we efficiënt en vooral duurzaam kunnen vissen", stelt Huitema,

"Andere landen hebben deze methode links laten liggen en schrikken nu van het succes van de Nederlandse vloot. Om die reden en die reden alleen zijn ze hun Europese parlementariërs gaan lobbyen om deze techniek in de EU te verbieden. Helaas met succes.''

Hoop

De vissers hebben de hoop nog niet helemaal opgegeven, omdat het parlement, de Europese Commissie en de EU-ministers nu gaan onderhandelen over het visserijbeleid waarvan de puls onderdeel is.

EU-parlementariërs Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Peter van Dalen (ChristenUnie) roepen EU-commissaris Karmenu Vella (Visserij) op zijn voorstel in te trekken en opnieuw te beginnen. Vella ziet wel toekomst in de pulstechnologie.

Van Dalen noemt het ''een diep zwarte dag voor de Nederlandse visserij. Nepnieuws heeft gewonnen, niet de argumenten".

Kwaad bloed

Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) heeft Nederland zich in eigen voet geschoten door veel meer vergunningen af te geven dan Europees was afgesproken. ''Dat heeft kwaad bloed gezet bij onder anderen Franse vissers die hun viswater leeggevist zien worden door Nederlandse schepen."

Hij is voorstander van de afspraak om 5 procent van de vloot uit pulsvisserijboten te laten bestaan. Nederland had een uitzondering van 10 procent, maar zit volgens hem op 28 procent.

''Met een bescheiden toelating kan grondig onderzoek worden gedaan naar mogelijke schade op langere termijn. Als die er niet is, kan de puls worden uitgebreid", aldus Eickhout.

Onbegrijpelijk

Minister Carola Schouten (Landbouw) noemt het ''onbegrijpelijk" dat het Europees Parlement een totaalverbod op pulsvissen eist. ''Het lijkt erop dat emoties en sentimenten hebben gewonnen van feiten en resultaten van onafhankelijk onderzoek. Dat is geen goede zaak", reageert ze op de uitkomst van de stemming in Straatsburg.

"Wij zullen ons fel verzetten tegen een verbod en uiteraard blijf ik de belangen van de Nederlandse pulsvloot verdedigen."

Ze wijst erop dat de positie van het parlement ''niet allesbepalend'' is. Het parlement moet nu gaan onderhandelen met de Europese Commissie en de EU-ministers. ''De inzet van Nederland daarbij is helder. Pulsvisserij is de toekomst."

Volgens Schouten heeft de Nederlandse innovatie tal van voordelen. "Pulsvisserij is veel duurzamer dan de verouderde boomkor-techniek. Verbieden is dus onlogisch", aldus Schouten.

Ze heeft de Nederlandse Vissersbond en belangenorganisatie VisNed uitgenodigd om maandag in Den Haag met haar te overleggen.