Binnenvaartschepen vervoerden in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen over de Nederlandse wateren, 4,8 procent meer dan tien jaar eerder. Drie kwart van die goederen werd vervoerd door Nederlandse schepen.

De niet-Nederlandse binnenvaartschepen die over de Nederlandse kanalen en rivieren varen, komen hoofdzakelijk uit België en Duitsland. Het aandeel van Duitsland is wel duidelijk afgenomen in de laatste tien jaar.

Opvallend is de toename van binnenvaartvervoer in Nederland door Luxemburgse schepen. Die waren in 2017 goed voor 11 miljoen ton, 3 procent van het totale goederenvervoer. Tien jaar geleden had het groothertogdom nog een aandeel van 0,5 procent.

Bulk

Veruit de meeste producten worden over de Nederlandse wateren vervoerd als bulkgoederen. Dat wil zeggen dat ze rechtstreeks in het schip geladen worden en niet eerst in containers.

Het containervervoer behelsde iets meer dan 50 miljoen ton. De omvang van het bulktransport is ruim zeven keer zo groot.

Natte bulk

Er wordt ook nog een onderverdeling gemaakt in droge en natte bulk. Onder die laatste categorie vallen bijvoorbeeld olie, gas en andere vloeistoffen.

Het aandeel natte bulk in het totale goederenvervoer over het water is de afgelopen tien jaar gegroeid van een kwart naar bijna een derde.