Bijna 21.000 bedrijven en instellingen hebben hun arbozaken niet op orde. Dit komt neer op bijna 4 procent.

Ook willen ruim 23.000 bedrijven overstappen naar een andere arbodienstverlener, blijkt vrijdag uit cijfers van onderzoeks- en adviesorganisatie Conclusr. Het betreft met name de handel, horeca en zakelijke dienstverlening.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 69 procent van alle onderzochte bedrijven en instellingen een externe arbodienst inschakelt. 27 procent zegt arbozaken intern te hebben geregeld en 4 procent van de bedrijven laat weten arbozaken op geen enkele manier geregeld te hebben. De laatste groep betreft enkel de kleinere bedrijven en instellingen tot twintig medewerkers.

Conclusr stelt dat het aantal bedrijven en instellingen tot twintig medewerkers zonder arbobeleid zelfs vele malen hoger ligt, met 15 tot 20 procent. "Grote bedrijven zijn namelijk beter in staat een arbobeleid intern te organiseren."

Overstappen

Als wordt gekeken naar de verschillende werknemersklassen komt naar voren dat 16 procent van de bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers de huidige arbodienstverlener binnen twaalf maanden gaat verlaten of dit overweegt. Bij bedrijven en instellingen van twintig tot honderd werknemers is dit 14 procent. 

Verder blijkt dat 31 procent van de Nederlandse bedrijven en instellingen geen gebruikmaakt van een externe arbodienstverlener.

Wet

Vanaf 1 juli 2017 zijn werkgevers verplicht vanuit de Arbowet minimumeisen vast te leggen rondom de thema’s gezond en veilig werk. Ook de preventiemedewerker heeft een centralere rol gekregen. 

Daarnaast heeft een werknemer het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken en als de werknemer twijfelt aan het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan hij of zij een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.