De Nederlandse transport- en logistieksector verwacht in 2018 volume- en omzetgroei, maar ziet ook de kosten hoger worden. 

Verder wordt het tekort aan personeel nijpend: de helft van de bedrijven in het goederenvervoer heeft te weinig chauffeurs en logistieke medewerkers, zo blijkt uit sectoronderzoek van het Economisch Bureau van ING.

Transportbedrijven verwachten komend jaar een gemiddelde volumegroei van 3,5 procent, waarbij de omzet toeneemt met 5 procent. In het binnenland zorgen vooral de bouw, detailhandel en de horeca voor extra vervoersvraag, internationaal zijn dat de industrie en de groothandel.

Bedrijven in de scheepvaart, wegtransporteurs en de logistieke dienstverleners zien de vraag het meest toenemen. Het vervoer door de lucht loopt na een groeispurt in 2017 tegen zijn grenzen aan. De groei van het pakketvervoer overtreft daarnaast naar verwachting voor het eerst de krimp van de postmarkt.

Kostenbeheersing

De kosten zullen door hogere lonen en duurdere brandstof met 2 tot 5 procent toenemen. Kostenbeheersing en productiviteitsverbetering per medewerker zullen daarom volgens ING belangrijke aandachtspunten in de sector zijn.

De vraag naar chauffeurs neemt toe, terwijl meer oudere chauffeurs uitstromen en de belangstelling onder jongeren afneemt, schrijft ING verder. Zelfstandige chauffeurs profiteren hiervan, maar met name voor de binnenlandse markt is de capaciteit ook daar niet oneindig.