Dit jaar stijgen de lasten voor werkgevers. Hadden zij afgelopen jaar nog te maken met een daling van de lasten, dit jaar zijn zij meer kwijt voor de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZWV) en de algemene werkloosheidspremie (AWF).

Per sector verschillen de gevolgen sterk, zo blijkt donderdag uit cijfers van salarisstrookverwerker ADP.

Zo wordt een ambtenaar met een modaal salaris maandelijks 23 euro duurder, waar voor werknemers met een modaal salaris in de bouw de werkgeverslasten nagenoeg gelijk blijven.

De maximale stijging per werknemer voor de ZVW komt uit op 16 euro per maand. Voor de verplichte Algemene werkloosheidspremie (AWF) is de werkgever maandelijks maximaal 11 euro per werknemer meer kwijt en voor de AOF-premie 10 euro.