Ondernemers veranderen maar weinig van rechtsvorm. De hoogte van de winst en het inkomen is meestal de belangrijkste reden. De belastingdruk geeft vaak niet de doorslag.  

Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat dinsdag is gepubliceerd. De meeste kleine ondernemers met bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vof krijgen winst uit onderneming.

Deze wordt anders belast dan de winstuitkering van een directeur-grootaandeelhouder van een BV. Deze laatste ondernemer meldt dit inkomen in box 2 bij de inkomstenbelasting.   

Volgens het CPB zijn kleine aanpassingen in deze box mogelijk zonder dat dat leidt tot andere keuzes in de rechtsvorm waar ondernemers mee werken. Zo kunnen ondernemers ervoor kiezen om minder winst uit te laten keren en het geld in de onderneming te laten.

Tegenvallers

In de praktijk blijkt ook dat de directeur-grootaandeelhouder veel geld in de bv houdt voor toekomstige investeringen of tegenvallers of om het betalen van belasting uit te stellen.

De nieuwe regering heeft zich voorgenomen om het tarief in box 2 te verhogen van 25 procent naar 28,5 procent. Volgens het CPB blijkt uit het onderzoek dat ondernemers ervoor zullen kiezen om minder winst uit te keren.

Om dit effect te vermijden kan bijvoorbeeld een progressief tarief worden ingevoerd in box 2 en kunnen de mogelijkheden om belastingen door te schuiven bij bedrijfsoverdracht worden beperkt.