De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders is blij met de ophokplicht voor pluimvee. Het ministerie van Landbouw neemt de maatregel, omdat de vogelgriep in een eendenbedrijf in Biddinghuizen is geconstateerd.

"De ophokplicht is een goede zaak", zegt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP). "Binnen zijn de dieren beter beschermd dan buiten, al is bescherming tegen dit virus nooit gegarandeerd."

Het gaat vermoedelijk om de zeer besmettelijke variant (hoogpathogene) variant H5. De ongeveer zestienduizend vleeseenden in Biddinghuizen worden vrijdag nog geruimd. Naar verluidt zijn wilde zwanen ditmaal de boosdoener.

Volgens de voorzitter van de NVP wijzen de eerste onderzoeken inderdaad op een ernstige vorm van vogelgriep. "Bij deze variant sterven de dieren sneller. Dat is het geval in Biddinghuizen, maar er worden op dit moment nog testen gedaan."

Maatregelen

Pluimveehouders en het ministerie komen vrijdagmiddag bijeen om de verdere gevolgen en maatregelen te bespreken. "Dit kan leiden tot handelsbeperkingen. Gelukkig zijn de regels voor de verkoop van vrije-uitloopeieren recent wel versoepeld. Ik verwacht daarom niet direct grote schade."

Pluimveehouders mogen de eieren van kippen die vanwege vogelgriep zijn opgehokt voortaan nog zestien weken lang als vrije-uitloopeieren verkopen. Dat is het gevolg van de versoepeling van een EU-regel die onlangs is ingegaan.

De Haan benadrukt dat er op dit moment nog geen vaccin is tegen vogelgriep. Ook is er geen methode om pluimvee efficiënt in te enten. "Hoe meer vogelgriep om zich heen gaat grijpen, hoe groter het draagvlak zal worden om een oplossing te vinden."

Daarvoor moeten de sector, de overheid en farmaceuten beter gaan samenwerken, denkt De Haan. "Helaas is dit een periode waarin vogelgriep vaker voorkomt. Dat komt doordat vogels uit verschillende windstreken op doorreis zijn en elkaar tegenkomen en kunnen besmetten op gemeenschappelijke voedplaatsen."

Financiële strop

Volgens de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, Nepluvi, zal vooral de export van producten een knauw krijgen door het nieuwe geval van Vogelgriep. Elke week een miljoen euro schade is nog niks, denkt de organisatie.

Een woordvoerder benadrukt dat de sector ''helaas" wat ervaring heeft. Het is nog maar een paar maanden geleden dat Nederland officieel vogelgriepvrij werd verklaard. ''We hebben de draaiboeken liggen. Het is voor ons weer zaak om het buitenland ervan te overtuigen dat wij alle maatregelen nemen om de ziekte te voorkomen.

Sowieso is de 'virusdruk' volgens Nepluvi hoog. De organisatie pleit voor een verandering in regelgeving, waaronder een ophokplicht in bepaalde periodes van het jaar, zonder dat bedrijven daarbij hun status verliezen.

Als voorbeeld noemt Nepluvi de melkveesector waar de weidegang van koeien ieder voorjaar een hele gebeurtenis is. ''Ik zeg niet dat de ziekte met een wijziging van de regels voorkomen had kunnen worden. Maar in bepaalde regio's is er meer kans op besmetting. Daar kun je dit soort maatregelen nemen", aldus de zegsman.