Handels- en logistieke bedrijven zijn blij met de vorderingen die zijn gemaakt door de Britten en de Europese Unie bij de onderhandelingen over de Brexit.

Belangenbehartiger evofenedex spreekt in een reactie van een belangrijke doorbraak, en vindt het zaak om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren.

Volgens de partijen is voldoende voortgang geboekt over de scheidingsvoorwaarden van de Brexit, waarmee de weg vrij is voor onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Eind maart 2019 zouden er goede nieuwe handelsafspraken tussen de partijen moeten zijn, om de economische schade zo veel mogelijk te beperken.

Cruciaal

''Voor heel veel Nederlandse bedrijven is het cruciaal dat de handel na de Brexit eenvoudig blijft verlopen", benadrukt evofenedex. De organisatie pleit onder meer voor zo min mogelijk oponthoud bij de grens, behoud van een gelijk speelveld en eenvoudige douaneformaliteiten.

De brancheorganisatie trekt samen op met Europese en Britse branchegenoten om het belang van de sector bij de onderhandelaars duidelijk te maken.

Eerste stap

Ook de transporteurs reageren bij monde van branchevereniging TLN positief op het akkoord. De branchevereniging concludeert dat een ''zachte Brexit'' nu waarschijnlijk is, maar waarschuwt dat dit pas een eerste stap is. ''De echte ontvlechting blijft natuurlijk nog steeds een uitdaging'', stelt TLN-voorzitter Arthur van Dijk.

Nederlandse bedrijven exporteren volgens de belangenclub jaarlijks voor 38 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk en importeren voor 21 miljard euro. Daarmee zijn 300.000 banen gemoeid.

Werkgevers

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn eveneens positief over de afspraken. De onderhandelingen gaan nu een volgende fase in en de ondernemingsorganisaties blijven pleiten voor een ruime overgangsfase in de handelsbetrekkingen.

Het uitonderhandelen van een handelsverdrag is een ingewikkelde klus waarbij grote economische belangen op het spel staan, zo benadrukken de organisaties. Zonder goede handelsafspraken zijn de gevolgen gigantisch voor ondernemers, de economische groei en de werkgelegenheid.

Normaal gesproken wordt jaren gewerkt aan een handelsverdrag. Die tijd is er nu niet. Om die reden willen VNO-NCW en MKB-Nederland een transitieakkoord, zodat er daarna kan worden gewerkt aan een definitief akkoord.