Mkb-ondernemingen in de metaalsector moeten meer gebruik gaan maken van de kennis van onderzoeksinstellingen.

Volgens brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie zijn er genoeg mogelijkheden om de productiviteit te verhogen, maar is hierover te weinig kennis bij de bedrijven.  

Peter van der Mars, beleidsmedewerker bij de brancheorganisatie, vertelt aan Het Financieele Dagblad dat er vooral over het mkb wordt gesproken en niet met het mkb. "Nagenoeg alle regelingen zijn vanuit een bureau in Den Haag bedacht voor het mkb."

Een speciale 'MKB Knowledge Deal' moet daar verandering in gaan brengen. "Om concurrerend te blijven, moeten mkb-bedrijven innoveren. Daarvoor is kennis nodig. Om die kennis beter te ontsluiten naar het mkb-bedrijf heeft Metaalunie de MKB Knowledge Deal ontwikkeld", zegt Fried Kaane, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie.

Samen met Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, en Paul de Krom, bestuursvoorzitter TNO, ondertekende Kaane de overeenkomst.

"Nederland is kampioen kennisontwikkeling, maar de toepassing van die kennis in het mkb kan en moet nog veel beter. Het is goed dat het vraagstuk van kennisverspreiding nu door het georganiseerd bedrijfsleven samen met TNO wordt opgepakt met de Knowledge Deals”, aldus Van Straalen.