Beginnende jonge boeren kunnen rekenen op een financieel steuntje in de rug van de overheid. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor deze groep agrariërs.

Het fonds voor jonge boeren, dat er in de eerste helft van volgend jaar moet zijn, kan de groeiende groep jonge ondernemers helpen die graag een boerenbedrijf willen starten. Het moet ook bijdragen aan het duurzamer maken van het bedrijf.

Volgens minister Carola Schouten (Landbouw) maakt de agrarische sector zich al langere tijd zorgen over bedrijfsopvolging. Jonge ondernemers die heel gemotiveerd zijn boer te worden, lopen bij de start van de onderneming of bedrijfsopvolging vaak tegen hoge financiële lasten aan. ''Het is voor jonge boeren niet eenvoudig financiering te krijgen voor deze beginfase'', aldus Schouten.

Ze gaat zaterdag over de nadere invulling van het nieuwe fonds in gesprek met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

Nog geen 4 procent van alle boeren in Nederland is jonger dan 35 jaar.