De omzet van melkveeboeren is in de afgelopen drie kwartalen met 30 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Dat blijkt donderdag uit een raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De instantie deed de metingen op basis van btw-aangiften van melkveehouders.

De totale omzet van de sector steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 40 procent. Daarmee zet de groei van het eerste (22 procent) en tweede kwartaal (28 procent) door.

Herstel

De omzetten herstellen zich sinds eind 2016, weet het CBS. Na het afschaffen van het melkquotum in april 2015 groeiden de veestapels en nam de productie van melk toe, terwijl de vraag naar melk daalde.

Dit resulteerde in een periode van dalende prijzen en omzetten. "Gemiddeld lag de melkprijs in 2015 22 procent onder het niveau van het jaar daarvoor", aldus het CBS.

Fosfaat

Een tweede belangrijke ontwikkeling in de sector is de inwerkingtreding van het fosfaatreductieplan in 2017. Volgens dit plan moeten veel boeren hun veestapel verkleinen om de uitstoot van fosfaat via mest te verminderen.

Nederlandse boeren produceren meer mest dan volgens Europese regels is toegestaan. Daarom moet de veestapel teruggebracht worden tot het niveau van begin juli 2015.

Melkkoeien

"Uit de voorlopige cijfers van de landbouwtelling van 1 april 2017 blijkt dat het aantal melkkoeien met ruim vijftigduizend is gedaald. Het aantal jongvee daalde met zo'n 120.000", zegt het CBS.

De melkproductie nam tot en met het derde kwartaal van 2017 gemiddeld met 0,7 procent af. Door de stijgende melkprijzen is de omzet van de melkveesector desondanks gegroeid.