Een jacquet voor een predikant is niet fiscaal aftrekbaar. Hoewel de jas door de predikant wordt gebruikt voor zijn werkzaamheden, wordt dergelijke kleding ook vaak gedragen naar feesten of begrafenissen.

Of de predikant dit daadwerkelijk doet, doet er niet toe, zo heeft de belastingkamer van de Rechtbank Gelderland geoordeeld.

Het gaat erom of het jacquet geschikt is om tijdens andere gelegenheden te worden gedragen. Dit is volgens de rechtbank het geval.

Of werkkleding daadwerkelijk mag worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, moet de kleding “uitsluitend of nagenoeg uitsluitend” voor het werk gebruikt worden.