Rabobank is een innovatiefonds gestart om ondernemers al in hun opstartfase financieel te ondersteunen.

Startende ondernemers kunnen op het moment dat zij nog bezig zijn met het ontwikkelen van een idee in aanmerking komen voor een lening, maakt de bank donderdag bekend. 
 
Doorgaans kunnen startups volgens Rabobank in deze fase nog geen lening bij een bank krijgen, omdat ze "nog geen bewezen resultaat" en geen positieve kasstroom hebben.

Rabobank zet jaarlijks 20 miljoen euro opzij voor het zogenoemde Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Jaarlijks kunnen een paar honderd startups op deze manier toegang krijgen tot een achtergestelde lening van tussen de 25.000 en 150.000 euro.

Zekerheid

De ondernemer hoeft geen zekerheid te geven en de eerste twee jaar is de lening aflossingsvrij. Daarna moet het bedrijf jaarlijks een vast bedrag aflossen. Na zeven jaar moet de helft van het geleende bedrag ineens worden afgelost.
 
Om in aanmerking te komen, moeten de startups gericht zijn op de circulaire economie, vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie, duurzame oplossingen binnen de zorgsector of technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen.

Vestigingsklimaat

"Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor startups en innovatieve bedrijven. Toch blijven wij achter op het gebied van het verzilveren van wetenschappelijke kennis en technologie", stelt directeur Bedrijven Kirsten Konst van Rabobank. "Een belangrijke factor voor verdere groei is de beschikbaarheid van kapitaal."
 
De bank wil naar eigen zeggen ondernemers ook in een vroege fase toegang tot kapitaal, netwerken, kennis en advies geven.
 
"Dus ook al in de hele vroege fase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, het uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie."