Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Panda's, Ouwehands dierenpark Rhenen

Verschillen in arbeidsproductiviteit groot binnen mkb

De arbeidsproductiviteit in het midden- en kleinbedrijf loopt sterk uiteen per bedrijf en per sector. In de groot- en detailhandel en de ICT zijn de verschillen het grootst.
Door NU.nl

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Bedrijven met 50 tot 250 medewerkers worden tot het middenbedrijf gerekend. Deze bedrijven hebben een grotere arbeidsproductiviteit dan de kleine bedrijven, waar tien tot vijftig mensen werken.

In de groot- en detailhandel zorgen werknemers gemiddeld voor een toegevoegde waarde van zo'n 100.000 euro, dat is bij kleine bedrijven 73.000 euro. De ICT-sector komt op de tweede plaats met een arbeidsproductiviteit van 94.000 voor het midden- en 71.000 voor het kleinbedrijf.

In de bouwnijverheid ligt de arbeidsproductiviteit het laagst. Werknemers van de middenbedrijven creëren een gemiddelde toegevoegde waarde van 64.000 euro en die van kleine bedrijven van 57.000 euro.

Per sector

In alle sectoren zijn de verschillen tussen afzonderlijke bedrijven groot. Vier op de vijf bedrijven blijven achter bij het gemiddelde en de overige bedrijven zitten daar meteen fors boven: zij hebben gemiddeld een twee keer zo hoge arbeidsproductiviteit als een doorsnee mkb-bedrijf.

De groot- en detailhandel is ook hier de sector met de grootste verschillen, in de bouw zijn de verschillen het kleinst.

Toename

Sinds 2010 is de arbeidsproductiviteit in met name het middenbedrijf sterk toegenomen. Het gemiddelde van alle bedrijven lag vorig jaar op 86.000 euro, dat was in 2010 nog zo'n 10.000 euro minder.

In het kleinbedrijf lag het gemiddelde met 68.000 euro een fractie hoger dan zes jaar eerder. Ook in het microbedrijf, met minder dan tien medewerkers, bleef de productiviteit per werknemer vrijwel gelijk op 46.000 euro.

Concerns met meer dan 250 werknemers hebben de grootste arbeidsproductiviteit. Medewerkers van grote bedrijven zorgen jaarlijks voor een toegevoegde waarde van 97.000 euro. In 2010 was dat 88.000 euro.


Lees meer over:

Mkbarbeidsproductiviteit

Aanbevolen artikelen