Ondernemers in het middenbedrijf zijn positiever over volgend jaar dan eigenaren van kleinere en grotere bedrijven. Ze hebben hogere verwachtingen van de omzet, de export en personeelssterkte.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag in een rapport met uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het vierde kwartaal.

Per saldo verwacht bijna 36 procent van het middenbedrijf een toename van omzet in 2018, tegen 25 procent bij het kleinbedrijf en 32 procent bij het grootbedrijf.

Ook over de export en de personeelssterkte zijn ondernemers in het middenbedrijf positiever dan in het klein- en het grootbedrijf. Op het gebied van investeringen voorzien met name ondernemers uit de detailhandel en in de bouw iets vaker groei in 2018.

Bouw

Van alle sectoren is de bouwsector voor het vijfde kwartaal op rij het positiefst, ondanks de daling ten opzichte van het derde kwartaal.

Toen kwam het ondernemersvertrouwen in de bouw uit op 33,5 procentpunt. Aan het begin van het vierde kwartaal ligt de indicator 10 punten lager op 23,6.

De afname is vooral te wijten aan een minder positieve ontwikkeling van de gerealiseerde productie in de afgelopen maanden.

Groothandel

De groothandel heeft het minste vertrouwen met een daling van ruim 10 punten. In het derde kwartaal stond de indicator op 30,2 en aan het begin van het vierde kwartaal op 19,9.

Ook binnen de commerciële dienstverlening neemt het ondernemersvertrouwen af. De grootste terugval wordt verwacht in de horeca. De indicator zakte van 21,5 naar 13. Het ondernemersvertrouwen in deze sector stond in het tweede en derde kwartaal op een historisch hoog niveau.

De sector vervoer en opslag vormt een uitzondering. In deze sector is het vertrouwen juist iets groter dan in het derde kwartaal.

Groei

Per saldo verwacht 30 procent van de ondernemers volgend jaar meer omzet te behalen dan in 2017, mede door een verwachte toename van het aantal inkooporders.

Verder zien ondernemers de verwachte ontwikkelingen in de bedrijfsvoering positief in. Bijna 18 procent verwacht een groei van het personeelsbestand. En in 2018 nemen de investeringsuitgaven naar verwachting per saldo met 10 procent toe.

Vertrouwen

Ondanks de positieve vooruitzichten komt dit het ondernemersvertrouwen niet in alle sectoren ten goede. Met een stand van 13,4 komt dat namelijk lager uit dan in het derde kwartaal. Hiermee komt een einde aan een reeks stijgingen in de afgelopen vier kwartalen.

De indicator daalde met 2,5 punten ten opzichte van het voorgaande kwartaal, die toen het hoogste niveau bereikte sinds de start van de meting in 2008.

Maar ondanks de daling van het ondernemersvertrouwen staat de indicator nog altijd op een hoger niveau dan eind vorig jaar.