Tijdens de Week van de Werkstress organiseren bedrijven in het hele land activiteiten om werkstress aan te pakken. NUzakelijk belde met enkele deelnemers om te vragen op welke manier zij aandacht besteden aan het thema en wat ze willen bereiken.

Mark Janssen, projectleider bij Lifeguard

Lifeguard helpt medewerkers en organisaties in verschillende branches bij het vergroten van hun prestatievermogen, onder meer door aandacht te hebben voor thema's als beweging, voeding, mentale kracht en ontspanning. Tijdens de Week van de Werkstress worden door Lifeguard zo'n 25 bedrijven bezocht om invulling te geven aan de campagne.  

"Het hele jaar door organiseren wij programma's voor bedrijven, waarbij we ons vooral richten op het mentale, emotionele en fysieke herstel van medewerkers", vertelt Janssen. "Stress speelt daarin een belangrijke rol. Werkstress is niet per definitie slecht: het helpt om scherp te blijven en beter te presteren. Pas als iemand structureel negatieve stress ervaart, wordt het een probleem."

Tijdens de Week van de Werkstress wordt extra aandacht aan het onderwerp besteed door onder meer het geven van workshops. Ook worden vitaliteitscoaches ingezet op locatie. "Tijdens de workshops krijgen deelnemers inzicht in hun eigen handelen en leren ze chronische stress te voorkomen en te managen."

De vitaliteitscoach houdt onder meer plenaire sessies met teams en leidinggevenden, maar heeft ook een inloopspreekuur om medewerkers individueel te kunnen coachen.

Volgens Janssen leeft het thema werkstress bij veel bedrijven. "Je ziet dat er hogere eisen worden gesteld aan medewerkers: ze moeten langer doorwerken en meer doen in minder tijd. De oplossing ligt niet in harder werken, maar het slimmer managen van energie. Ik vind het daarom goed dat er vanuit het ministerie aandacht is voor werkstress, maar eigenlijk behoeft het thema het hele jaar door aandacht", aldus Janssen. "Zowel een werkgever als werknemer moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen."

Marieke Schurink, directeur van Vernet

Vernet is een kennisnetwerk en onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met de thema's verzuim en inzetbaarheid in de zorgsector. Er zijn zo'n vierhonderd zorgorganisaties bij aangesloten. Tijdens de Week van de Werkstress wordt een Nu zeg ik nee-challenge gehouden, waaraan ongeveer tweeduizend mensen meedoen.

"Je ziet dat steeds meer mensen last hebben van een burn-out, van overspannenheid en van stress. Ik heb destijds de co-creatiegroep Psychisch verzuim opgericht om zo nu en dan met klanten te kunnen sparren over verzuim", vertelt Schurink.

Tijdens de Week van de Werkstress gaan deelnemers kijken in welke situaties ze 'ja' zeggen terwijl ze dat eigenlijk niet willen en hoe ze het eventueel anders kunnen aanpakken. "We hebben een psycholoog bij de actie betrokken om wat oefeningen en tips op een rijtje te zetten", legt Schurink uit. "Je wordt je meer bewust van hoe vaak je 'ja' of 'nee' zegt; niet alleen op de werkvloer, maar ook in het dagelijks leven. "Je leert ook dat je soms even kunt wachten met antwoord geven: je hoeft niet meteen 'ja' of 'nee' te zeggen als je iets wordt gevraagd."

Omdat het enthousiasme rond de challenge zo groot is, heeft Vernet nu al besloten een online programma te maken over het thema. "Het maakt zoveel los; hier is echt behoefte aan."

Menno Spaan, directeur van Haagse Beek organisatieadvies

Haagse Beek houdt zich bezig met organisatieadvies en begeleidt veranderprocessen bij publieke organisaties.

"Wij geven deze week verschillende workshops aan onze klanten", vertelt Spaan. "Eentje gaat over zelfsturing: als je medewerkers meer ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft, zorgt dat voor betere resultaten. Als het gaat over het voorkomen van werkstress, is autonomie heel belangrijk."

Een andere workshop draait om innovatie. "Hierbij gaan we in op hoe innovatie je verder kan helpen en hoe je binnen de publieke sector ruimte kunt vinden om te innoveren." Volgens Spaan zijn de reacties vooralsnog positief. "Door verschillende organisaties zijn we al teruggevraagd om ons verhaal aan een grotere groep te komen vertellen."