Mkb-ondernemers zien dat hun facturen aan grote bedrijven sneller worden betaald. Een rekening van een klein bedrijf aan een grote onderneming werd in het afgelopen kwartaal na gemiddeld 41,5 dagen voldaan.

Dat is 0,2 dagen sneller dan in het tweede kwartaal, blijkt donderdag uit de nieuwste gegevens van informatieleverancier Graydon. Een jaar eerder ging het nog om een gemiddelde van 42 dagen.

Toch is dit nog altijd bijna een dag later dan het gemiddelde van alle Nederlandse facturen. De gemiddelde Nederlandse factuur wordt na 40,6 dagen betaald. Dat is overigens 0,2 dagen later dan in het voorgaande kwartaal, maar 0,3 dagen sneller dan een jaar geleden.

Wet

Sinds juli dit jaar geldt de Wet uiterste betaaltermijn die grote bedrijven een betaaltermijn van maximaal zestig dagen voorschrijft. "Om te weten in welke mate de Wet uiterste betaaltermijn hieraan heeft bijgedragen, moeten we kijken naar de effecten op de langere termijn", stelt Dennis Mattijssen van Graydon.

"De inspanningen van grote bedrijven zorgen er in elk geval voor dat het mkb steeds meer ademruimte krijgt om over voldoende liquide middelen te beschikken die investeringen mogelijk maken."

Overige dienstverlening

Facturen binnen de sector overige dienstverlening worden het snelst voldaan (38,2 dagen). Een jaar geleden lag het gemiddelde binnen deze sector overigens nog op 38 dagen.

De vastgoedsector en de sector gezondheid en welzijnszorg staan met een gemiddelde van 38,7 dagen samen op de tweede plaats. Voor de gezondheids- en welzijnszorgsector gaat het in vergelijking met een jaar eerder om een versnelling van een halve dag.

In de transport en logistiek worden facturen het traagst voldaan (44,3 dagen). Dat is een halve dag later dan een jaar geleden. Daarna volgens energiebedrijven en de IT en communicatie met een termijn van gemiddeld 44 dagen. Voor de energiebedrijven gaat het om één dag later dan in het derde kwartaal van 2016.

Zeeland

Er zijn ook regionale verschillen. In de provincie Zeeland wordt de rekening met 37,7 dagen het snelst vereffend. Friesland volgt met 39,8 dagen. En in Noord-Brabant geldt een gemiddelde van 40,2 dagen.

In Flevoland (42,6 dagen) en Zuid-Holland (41,7 dagen) moeten ondernemers het langst op hun geld wachten. Drenthe en Limburg staan met 41 dagen  op een gedeelde derde plaats van traagste betalers.

In Limburg, Drenthe en Flevoland was zelfs sprake van een verslechtering ten opzichte van vorig jaar.